tirsdag den 22. november 2011

At lære....


Jeg læser blogs hver dag. Tidligere læste jeg digte hver dag. I dag handler mit liv ikke længere om, hvor subtilt og smukt de mest enkle følelser kan beskrives i et digt, men hvordan vi forholder os til vores faglighed. Og hvordan kan det være, at jeg har skiftet holdning? Det handler meget om, hvad vi/jeg har brug for at lære. Digtene lærte mig en vej til selvindsigt og hjalp mig til at formulere den ud af mit system til en læser eller til en oplæsning, hvor jeg stod og ’blottede’ nogle gange mit inderste.
Skiftet til de mere faglige blogs består nu i, at jeg har et andet behov for at lære. Én af de blogge, som jeg læser, beskriver, at når vi taler om, hvad vi laver, så taler vi egentligt om, hvad vi lærer. Og det er en interessant indstilling, som jeg sagtens kan relatere til. I mit daglige virke som pædagogisk ansvarlig i et beskæftigelsestilbud, så er de økonomiske ressourcer ikke til hyppige kurser. Derfor er nogle af de opgaver, som jeg har valgt at give mig selv, at jeg tager eget ansvar for at videreudvikle min faglige viden omkring dette felt. At jeg dagligt forsøger at lære noget nyt omkring dette område. Det betyder, at jeg ikke er afhængig af løbende MUS samtaler, for at jeg kan mærke, at jeg er i udvikling. I lov om jordemødre står der, at man har pligt til at holde sin viden ajour. Jeg har altid fundet lige den paragraf fornuftig. Og set i lyset af min blog i dag, er dette blevet en del af min indre faglige lovgivning. Kontinuerlig læring. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar